Kết nối doanh nghiệp Việt với quốc tế

Nhiệm kỳ VII (2018-2023) của HCA diễn ra trong bối cảnh đất nước đổi mới mạnh mẽ, toàn diện theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng với việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, AFTA với EU, Hàn Quốc..).

Trên thế giới, cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 và quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Những xu thế công nghệ mới là SMAC, IoT, blockchain đang được xem là xu thế lớn của ngành công nghệ trong 5 năm tới.

TPHCM với vai trò đầu tàu của nền kinh tế của cả nước đang xúc tiến các hoạt động chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, khuyến khích các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, thành lập các doanh nghiệp công nghệ, nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ vào đời sống kinh tế xã hội.

Cùng với những thuận lợi, ngành CNTT thành phố cũng phải đối mặt với những thách thức lớn như: sự thiếu hụt về nhân lực trình độ cao, năng lực và quy mô hạn chế của các doanh nghiệp, điều kiện hạ tầng thiếu thốn về đất đai, sức ép cạnh tranh từ các quốc gia đang phát triển như Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Thái Lan… ngày càng lớn.

Với bối cảnh đó, HCA trong Nhiệm kỳ VII sẽ đẩy mạnh các hoạt động: thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước và quốc tế; cổ vũ và hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp CNTT khởi nghiệp với các sản phẩm và giải pháp đổi mới sáng tạo; nỗ lực hoàn thiện hơn nữa năng lực tư vấn, phản biện, tăng cường vai trò chuyên gia, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh.

 

Đọc thêm