Viettel quyên góp 12 tỷ ủng hộ đồng bào lũ lụt

Cụ thể, mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thuộc Viettel sẽ ủng hộ một ngày lương để giúp người dân vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn.

12 tỷ đồng quyên góp được sẽ chuyển giao cho GĐ Viettel tại các tỉnh để làm việc với chính quyền địa phương, tìm ra cách hỗ trợ thiết thực.

Do luôn chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, tại các huyện có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt như Bố Trạch, Minh Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Trạch, Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình), Kỳ Anh, Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng kỹ thuật Viettel cũng đã nhanh chóng di chuyển thiết bị lên cao, luôn đảm bảo an toàn mạng lưới.

 

Đọc thêm