S-wifi và Waffle hợp tác cung cấp Wifi miễn phí

S-wifi và Waffle hợp tác cung cấp Wifi miễn phí
(PLO)- S-wifi, đơn vị tiên phong cung cấp Wifi Marketing tại Việt Nam và Waffle Hàn Quốc đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra một trang mới cho sự phát triển của mảng Social Wifi Marketing.
Xem thêm