Yahoo Mail không hoạt động nếu bị chặn quảng cáo

Theo đó, những người này sẽ bắt gặp thông báo “…Chúng tôi không thể hiển thị Yahoo Mail, hãy vô hiệu hóa tiện ích chặn quảng cáo để tiếp tục sử dụng”. Tính năng này hiện đang được thử nghiệm trên một số người dùng tại Mỹ.

Đọc thêm