Bị cáo Bổng đứng trước tòa khai báo: "Số tiền thất thoát hơn 10 tỉ đồng như cáo trạng truy tố đã chi trả 100% cho các hộ dân và ngân sách xã, nghĩa là tiền đang nằm ở dân.

Bản thân tôi không gặp các hộ dân vận động trả lại mà tôi nói rằng bây giờ đã chi trả cho các hộ dân mà khả năng thu hồi không được.

Vì họ đã mất hết tư liệu sản xuất, nhà cửa đã di dời lên khu tái định cư, mồ mả ông bà, cha mẹ đã di chuyển. Cuộc sống đảo lộn hoàn toàn. Hiện nay mà thu hồi chắc chắn không thu hồi được".