Chuyên gia: Cần kéo dài thời gian giảm thuế, phí để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

(PLO)- Nhiều doanh nghiệp, hiệp hội kiến nghị được kéo dài chính sách hỗ trợ thiết thực đến hết năm 2023 để tạo động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, khó khăn.

Có thể bạn quan tâm