Công an xã Bà Điểm tuần tra kiểm soát bãi đáp ma túy

(PL)- Huyện sẽ dẹp ngay tụ điểm tiêm chích ở khu vực An Sương. (08) 8910387, (08) 37126402 là số điện thoại trực ban Công an huyện Hóc Môn và trực ban Công an xã Bà Điểm. Xem thêm tại: Hóc Môn sẽ dẹp bãi đáp của người nghiện

Có thể bạn quan tâm