Cuộc gặp bất ngờ kỳ 2: Việt – Trung đổi mới sáng tạo nhìn từ chuyện kiwi

(PLO)-  “Tôi nghĩ việc hợp tác phát triển công nghệ giữa TQ và VN là rất cần thiết. Chỉ thông qua cởi mở, trao đổi và học hỏi lẫn nhau, cùng nhau ứng phó với các thách thức chung thì khoa học, công nghệ mới có thể mang lại lợi ích cho người dân.” - Ông Ngụy Hoa Tường, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM

Có thể bạn quan tâm