Hội nghị Trung ương 9: Những nội dung nổi bật trong 3 ngày làm việc

(PLO)-Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc sáng 18/5.

Có thể bạn quan tâm