Khơi thông vốn đầu tư công TP.HCM - Kỳ 2: Những nỗ lực tháo gỡ

(PLO)- Giải ngân vốn đầu tư công vẫn đang là vấn đề cấp bách tại TP.HCM. Hàng loạt hội nghị chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công đã được Thành ủy tổ chức cùng với việc ban hành những quyết định giao quyền mạnh hơn cho chủ tịch UBND các quận, huyện.

Có thể bạn quan tâm