Kỳ họp thứ 13, HĐND TP.HCM sẽ lấy phiếu tín nhiệm nhiều chức danh

(PLO)- HĐND TP.HCM sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do HĐND TP bầu hoặc phê chuẩn.

Có thể bạn quan tâm