Năm 2030, 85% sản xuất nông nghiệp TP.HCM ứng dụng công nghệ cao

(PLO)- Trong định hướng phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngành nông nghiệp TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm công nghiệp và dịch vụ phục vụ nông nghiệp hiện đại.

Có thể bạn quan tâm