Phải thay đổi quan điểm về cho, nhận tạng

(PLO)- Hành vi buôn bán thận nói riêng và buôn bán bộ phận cơ thể người nói chung tạo nên những tổn thương và hậu quả to lớn cho xã hội về sức khoẻ, đạo đức...

Có thể bạn quan tâm