Quy tắc 3 giây mọi tài xế Việt cần nhớ khi chạy xe trên cao tốc

Quy tắc 3 giây cần nhớ khi chạy trên cao ốc

Quy tắc 3 giây là tập quán áp dụng cho xe chạy trên đường cao tốc. Ngoài ra tài xế còn phải tuân thủ quy định của Luật giao thông về khoảng cách an toàn. Trên đường phố không thể áp dụng quy tắc này mà tùy thuộc vào tình hình giao thông, tài xế tự kiểm soát khoảng cách an toàn.


Có thể bạn quan tâm