Thêm đối tượng được hưởng lợi từ chính sách BHYT

(PLO)- Nghị định 75/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực từ ngày 3-12. Trong đó, có một số quy định đã bắt đầu được thực hiện từ tháng 11-2023.

Có thể bạn quan tâm