Từ 1-7, tài khoản thanh toán có thể bị phong tỏa khi nào?

(PLO)- Nghị định 52/2024 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, thay cho các nghị định đã ban hành sẽ có hiệu lực từ 1-7 tới. Trong nghị định này, có một số nội dung mới về các trường hợp phong tỏa tài khoản.

Có thể bạn quan tâm