Từ Nghị quyết 98, xây dựng cơ chế đặc thù cho vùng Đông Nam Bộ

(PLO)- Đông Nam Bộ là vùng có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước. PLO ghi nhận ý kiến của đại diện các địa phương trong vùng, các chuyên gia về giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển cho vùng.

Có thể bạn quan tâm