Video ĐIỀU TRA - Kỳ 1: Đằng sau lời quảng cáo 'từ a đến á' trong 'rạp phim tình nhân'

PLO)- Nhiều cơ sở kinh doanh được đăng ký lưu trú nhưng mọi hoạt động và quảng cáo lại như rạp chiếu phim dành cho hai người. Các cơ sở này được gọi là Couple Cinema (hay “rạp phim tình nhân”).

Có thể bạn quan tâm