Adobe Flash dính lỗ hổng nghiêm trọng

Theo đó, kẻ tấn công có thể sử dụng các đoạn mã độc để điều khiển máy tính của bạn, biến thiết bị trở thành công cụ để tấn công vào các mục tiêu cụ thể mà họ nhắm đến. Nếu trình duyệt hoặc thiết bị không tự động cập nhật, bạn có thể truy cập vào địa chỉ https://goo.gl/0W2gJU để tải về bản vá lỗi mới nhất.    

Đọc thêm