Hủy các tin nhắn đang gửi trên iPhone và Android

Hủy các tin nhắn đang gửi trên iPhone và Android
(PLO) – Sẽ có đôi lúc chúng ta đã soạn tin nhắn rồi nhấn gửi, nhưng sau đó lại muốn lấy lại. Thường thì sẽ rất khó nếu bạn không sử dụng các phần mềm nhắn tin tự hủy, tuy nhiên với thủ thuật nhỏ sau đây người dùng có thể thực hiện việc này dễ dàng.
Xem thêm