Apple dẹp hết các ứng dụng diệt virus

Theo Apple, các ứng dụng diệt virus khi hoạt động đều xin cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của người dùng như email, ảnh và trong trường hợp xấu nhất khi người dùng cài đặt một ứng dụng giả mạo, họ có thể đương đầu với rủi ro để lộ các thông tin.

Ngoài ra, hành động gỡ bỏ các ứng dụng diệt virus trên App Store cũng có thể coi là sự tự tin của Apple về độ bảo mật của nền tảng iOS.

NV

Đọc thêm