Các thiết bị Sony Xperia có thể chứa phần mềm gián điệp Baidu

Nếu đang sở hữu một thiết bị Sony Xperia chạy Android 4.4.2 hoặc 4.4.4, bạn hãy kiểm tra xem trong thiết bị mình có thư mục nào tên “Baidu” hay không. Nó dường như được tạo ra bởi dịch vụ My Xperia của Sony mỗi khi các kết nối được tạo ra, và gửi những báo cáo này về Trung Quốc.

Tạm thời thì chưa có cách nào để xóa bỏ thư mục này kể cả khi dùng quyền quản trị, nó sẽ lập tức xuất hiện trở lại ngay khi bạn vừa mới xóa. Sony đã nhận thức được tình hình nhưng dường như vẫn chưa có cách nào khắc phục vì nó được xây dựng vào firmware hiện tại. Như vậy, chúng ta chỉ hi vọng rằng các phần mềm gián điệp sẽ được gỡ bỏ trong bản cập nhật firmware tiếp theo.

  

Theo các báo cáo thì những thiết bị bị ảnh hưởng có bao gồm cả Sony Xperia Z3 và Z3 Compact. Lưu ý rằng các phần mềm gián điệp có thể sẽ không làm ảnh hưởng đến quá trình hoặc chức năng của thiết bị. Tuy nhiên, quan trọng ở đây là chúng ta không biết được những thông tin gì đã được truyền đi, bởi sự riêng tư hiện nay là đang vấn đề rất được quan tâm.

Đọc thêm