Cách chụp ảnh xóa phông trên Android và iOS

Về cơ bản, cả hai phần mềm đều có cách sử dụng tương đối giống nhau, đầu tiên bạn cần chụp ảnh mới thông qua camera hoặc sử dụng ảnh có sẵn trong thư viện. Sau đó thiết lập vùng chọn cần làm rõ, phần nằm bên ngoài sẽ được làm mờ tùy theo thông số Blur do người dùng thiết lập.

Đọc thêm