Cách chuyển về giao diện Facebook cũ không cài đặt phần mềm

Trước đây, Kỷ Nguyên Số đã từng hướng dẫn bạn đọc cách chuyển về giao diện Facebook cũ bằng tiện ích Old Layout for Facebook, tuy nhiên hiện tại cách này đã không còn ổn định.

Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt Chrome, nhấn tổ hợp phím Ctrl + D (Windows) hoặc command + D để tạo Bookmark mới, sau đó nhấn More.

tao-bookmark-chuyen-ve-facebook-cu

Tạo Bookmark (dấu trang) để chuyển về giao diện Facebook cũ. Ảnh: MINH HOÀNG

Trong cửa sổ mới hiện ra, bạn hãy đặt tên cho Bookmark tùy ý (chẳng hạn như “Facebook cũ”), sau đó nhập dòng lệnh bên dưới (do bạn Nguyễn Hữu Đạt phát triển) vào ô URL rồi nhấn Save để lưu lại.

javascript:(()=>{let e=require("DTSGInitialData").token||document.querySelector('[name="fb_dtsg"]').value,t=require("CurrentUserInitialData").USER_ID||document.cookie.match(/c_user=([0-9]+)/)[1];fetch("https://www.facebook.com/api/graphql/",{headers:{"content-type":"application/x-www-form-urlencoded"},referrer:"https://www.facebook.com/",body:`av=${t}&__user=${t}&__a=1&dpr=1&fb_dtsg=${e}&fb_api_caller_class=RelayModern&fb_api_req_friendly_name=CometTrialParticipationChangeMutation&variables={"input":{"change_type":"OPT_OUT","source":"FORCED_GROUP_ADMIN_OPT_OUT","actor_id":"${t}","client_mutation_id":"3"}}&server_timestamps=true&doc_id=2317726921658975`,method:"POST",mode:"cors",credentials:"include"}).then(e=>{console.log("Done"),location.reload()})})();

Lúc này trên thanh Bookmarks sẽ xuất hiện thêm một nút mới tên là “Facebook cũ” hoặc tên bất kỳ. Người dùng chỉ cần truy cập vào Facebook, sau đó bấm vào nút này để chuyển về giao diện cũ.

cach-chuyen-ve-facebook-cu

Bấm vào Bookmark (dấu trang) đã tạo khi nãy để chuyển về Facebook cũ. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngoài ra, bạn cũng có thể cài đặt tiện ích Switch to Classic design on Facebook tại địa chỉ http://bit.ly/classic-facebook, nhấn Add to Chrome (thêm vào Chrome) - Add extension (thêm tiện ích). Tương thích với Google Chrome, Cốc Cốc, Yandex, Edge… hoặc các trình duyệt sử dụng mã nguồn mở Chromium.

classic-facebook

Cài đặt tiện ích Switch to Classic design on Facebook. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần bấm vào biểu tượng của tiện ích và chọn Classic Facebook design - Reload all Facebook tabs.

classic-facebook

Chuyển về giao diện Facebook cũ chỉ với một cú nhấp chuột. Ảnh: MINH HOÀNG

Đọc thêm