Cách tìm lại Key bản quyền trên Windows 10

Có một số dòng laptop sẽ ghi thẳng dãy product key trên mặt máy, tuy nhiên càng về sau thì thông tin này đã được loại bỏ và chỉ còn logo bản quyền Windows. Vậy làm thế nào để tìm lại được đoạn key bản quyền này?
Rất đơn giản, đầu tiên bạn hãy tải về phần mềm ShowKeyPlus được cung cấp miễn phí tại địa chỉ https://github.com/Superfly-Inc/ShowKeyPlus/releases, sau đó giải nén và chạy tập tin ShowKeyPlus.exe.

Cách tìm lại Key bản quyền trên Windows 10 ảnh 1

Ngay lập tức, chương trình sẽ hiển thị toàn bộ thông tin của key bản quyền bao gồm tên sản phẩm (Product Name), ID sản phẩm (Product ID), key đang được sử dụng (Installed Key) và Original Key (key bản quyền ban đầu).
Nếu gặp phải sự cố khi nâng cấp lên Windows 10, người dùng chỉ cần sao chép lại đoạn mã tại mục Original Key, sau đó truy cập Settings> Update & Security> Activation > Change product key và dán đoạn mã đó vào, khởi động lại máy tính thì Windows 10 của bạn sẽ được kích hoạt. Nếu sau này có cài đặt lại Windows, bạn cũng chỉ cần sử dụng key bản quyền này để kích hoạt. 

Cách tìm lại Key bản quyền trên Windows 10 ảnh 2

Đọc thêm