Cách xóa lịch sử tìm kiếm trên Facebook

Kỷ Nguyên Số sẽ hướng dẫn các thao tác trên Android, đối với các thiết bị iOS, bạn chỉ cần thực hiện tương tự.

Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo video tại địa chỉ:

https://www.youtube.com/watch?v=bK13alwAIlg

Đọc thêm