Cisco giới thiệu ứng dụng bảo mật cho iPhone

Cisco giới thiệu ứng dụng bảo mật cho iPhone ảnh 1

Ứng dụng mới "Cisco SIO To Go" dành cho iPhone sẽ thông báo, bảo vệ và cho phép người sử dụng phản ứng thời gian thực với những cảnh báo và mối đe dọa đến hệ thống mạng và có thể truy cập thời gian thực tới những thông tin bảo mật toàn cầu tại bất cứ đâu.

Với sức mạnh của cơ sở hạ tầng bảo mật Cisco Security Intelligence Operations (SIO), ứng dụng này mang lại khả năng cảnh báo thông minh sớm, những lỗ hổng bảo mật và các giải pháp bảo mật nổi tiếng của Cisco cho người sử dụng iPhone khi xảy ra sự cố. Ứng dụng này còn cung cấp khả năng xem xét địa chỉ IP, địa chỉ email qua URL và Web độc đáo với sức mạnh của mạng bảo mật Cisco IronPort SenderBase Security Network và Cisco SIO.

Ứng dụng Cisco SIO To Go dành cho iPhone còn cho phép người dùng có thể cá nhân hóa những cảnh báo bảo mật nhằm hiển thị những mối đe dọa về bảo mật có thể ảnh hưởng tới hệ thống mạng của mình và mang lại thêm những đảm bảo rằng họ đang được bảo vệ bởi giải pháp bảo mật của Cisco.

Những cảnh báo được đưa ra ở ứng dụng này bao gồm: Các cảnh báo từ đội phản ứng bảo mật của Cisco (Cisco Product Security Incident Response Team - PSIRT); Những xác thực từ hệ thống chống xâm nhập Cisco Intrusion Prevention Systems (IPS); Các bản tin bảo mật từ Cisco Applied Mitigation Bulletins; Những cảnh báo bảo mật của Cisco Threat Outbreak Alerts; và những cảnh báo khác.

Theo Đ.Q (ICTnews)

Đọc thêm