Đăng ảnh động trên Facebook

Việc sử dụng ảnh GIF sẽ cho phép người dùng thể hiện cảm xúc hoặc diễn đạt một cái gì đó tốt hơn một hình ảnh tĩnh thông thường.

Theo đó, người dùng chỉ cần dán các liên kết ảnh GIF từ các dịch vụ Giphy, Imgur hay nhiều trang web khác để cập nhật trạng thái, ngay lập tức bạn có thể nhấn vô và xem nó trực tiếp trên Facebook mà không cần phải chuyển sang trang khác. Dù vậy vẫn không rõ rằng tính năng mới đã được áp dụng cho toàn bộ người dùng hay chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm.

MINH HOÀNG

Đọc thêm