Danh sách 85 phần mềm quảng cáo độc hại trên Google Play

AUDIO BÀI VIẾT

Theo các nhà nghiên cứu, những ứng dụng này không thực sự gây hại nhiều, tuy nhiên chúng sẽ chạy nền, hiển thị quảng cáo che toàn bộ màn hình, tạo doanh thu cho nhà phát triển và làm chậm điện thoại. Sau khi được cài đặt lên điện thoại, chúng sẽ không hoạt động trong ít nhất 30 phút, tự động ẩn khỏi màn hình để tránh bị người dùng phát hiện. 

85 ứng dụng quảng cáo (AndroidOS_Hidenad.HRXH.) được phát hiện trên Google Play đã ảnh hưởng đến hơn 8 triệu người dùng. May mắn thay, những ai đang xài Android 8.0 trở lên sẽ không bị ảnh hưởng. Trước đó vài tuần, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện phần mềm độc hại Agent Smith, lây nhiễm trên hơn 25 triệu thiết bị Android. 

Hiện tại, các ứng dụng quảng cáo độc hại đã bị xóa khỏi Google Play. Tuy nhiên, người dùng nên xem qua danh sách 85 ứng dụng dưới đây và kiểm tra lại điện thoại xem có cài đặt nhầm hay không. Lưu ý, có một số ứng dụng tên giống nhau nhưng chúng được thiết kế bởi các nhà phát triển khác nhau.

- Super Selfie
- Cos Camera
- Pop Camera
- One Stroke Line Puzzle
- Background Eraser
- Meet Camera
- Pixel Blur
- Hi Music Play
- One Line Stroke
- Beautiful House
- Blur Photo Editor
- Cos Camera
- Stylish Camera
- Face Camera
- Beauty Camera
- Magic Camera
- Super Selfiecam
- Beauty Camera
- Magic Camera
- One Line Stroke Puzzle
- Owl Camera
- Seals Camera
- Selfie Artifact
- Selfie Camera
- Toy Smach
- Color House
- Fast Blur
- Date Stamp Camera
- Find Differences
- Charm Camera
- Cherry Camera
- One Line Stroke
- PIC Eraser
- Sweet Selfie
- Toy Story
- Blur Camera
- Sweet Camera
- Color House
- Meet Camera
- Photo Background Eraser
- Selfie Dog
- Smart File Manager
- Selfie Camera
- Date Stamp Camera
- Easy Camera Pro
- Connect Together
- Toy Blast
- HD Video Player
- Selfie Dog
- Seals Camera
- Toy Smash
- Draw 1 Line
- Meet Camera
- Meet Camera
- Fancy Camera
- Meet Camera
- Magic Camera
- Panda Camera
- One Stroke Drawing
- One Touch Draw
- Background Changer
- Background Eraser
- QR Code Scanner
- Quick Blur
- Blur Master
- Checkers box
- Face Camera
- Fashion Camera
- Color House
- Perfect Camera
- Toy Blast
- Easy Camera
- Mirth Cam
- Cherry Camera
- Find Differences
- 361 Camera
- One-line draw puzzle stroke
- Super Camera
- Stylish Camera
- Connect Smash
- Jelly Crush
- Seals Camera
- Super Camera
- Video Cut

Đọc thêm