Dễ dàng gỡ bỏ các ứng dụng cứng đầu

Khi cố gắng xóa các tập tin đó, bạn sẽ nhận được những thông báo như “Access Denied! Cannot delete the file. File is being using by any other program”,…Lúc này, bạn hãy nhờ đến sự trợ giúp của Any File Remover (tải tại http://goo.gl/tjfSVu). Đầu tiên, bạn nhấn Select File(s) và tìm đến tập các tin cần xóa, sau đó chọn vào chúng từ danh sách bên dưới và nhấn Remove File(s) > OK để chương trình bắt đầu làm việc. 

Không giống như những phần mềm có chức năng tương tự, Any File Remover không hỗ trợ một dòng lệnh ở menu chuột phải. Do đó bạn cần phải chạy ứng dụng này và duyệt đến các tập tin cần xóa. Lưu ý, khi thực hiện thao tác Remove thì các tập tin sẽ bị xóa hoàn toàn chứ không phải đưa chúng vào thùng rác trên máy tính

Đọc thêm