Facebook giúp người dùng tránh bị làm phiền

Tuy nhiên, Facebook đang âm thầm loại bỏ phần Other này và thế bằng tính năng Message Request. Giờ đây mỗi khi nhận được tin nhắn mới, bạn có thể xem được sơ lược thông tin của người gửi bao gồm số điện thoại, nơi sống, nghề nghiệp… rồi từ đó mới quyết định có nên phản hồi hoặc lờ đi hay không.

HM

Đọc thêm