Facebook ngừng dùng Bing cho các kết quả tìm kiếm

Theo Reuters, Facebook đã xác nhận việc chuyển đổi vào thứ Sáu. Tìm kiếm sẽ rất quan trọng đối với 1.35 tỷ người dùng Facebook cũng như việc cố gắng tìm bạn bè hoặc xác định lại nhiều thông tin khác trên trang web.

Trong một tuyên bố với VentureBeat, phát ngôn viên của Facebook cho biết: "Chúng tôi hiện không cho chạy kết quả tìm kiếm web trên Facebook Search bởi vì chúng tôi đang tập trung vào việc giúp mọi người tìm thấy những gì được chia sẻ với họ trên Facebook". Tuy nhiên, "Chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ đối tác tuyệt vời với Microsoft trong nhiều lĩnh vực khác nhau".

Một phát ngôn viên từ Microsoft cũng nói với VentureBeat rằng: "Facebook gần đây đã thay đổi trải nghiệm tìm kiếm của mình để tập trung vào việc giúp đỡ người dùng tìm thấy thông tin được chia sẻ với họ trên Facebook hơn là tập hợp các kết quả từ Web. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tục hợp tác với Facebook trong nhiều lĩnh vực khác nhau".

Bên cạnh đó, phát ngôn viên của Microsoft cũng lưu ý rằng kế hoạch của Facebook đã có từ "một thời gian trước đó"

Đọc thêm