Hack fanpage Facebook trong vòng 10 giây?

Hack fanpage Facebook trong vòng 10 giây?
(PLO)- Một nhà nghiên cứu bảo mật tại Ấn Độ vừa phát hiện ra lỗ hổng Zero-day, cho phép tin tặc có thể hack bất kỳ fanpage trên Facebook trong vòng 10 giây.
Xem thêm