Cách chặn các bình luận tiêu cực trên Facebook

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào Fanpage Facebook đang quản lý, rồi nhấn Cài đặt (Settings) > Chung (General) bên trái, kéo xuống dưới tìm mục Bộ lọc những lời tục tĩu (Profanity Filter) rồi nhấn vào phần Chỉnh sửa (Edit).

Tiếp theo, chúng ta nhấn vào mũi tên xổ xuống tại mục Bộ lọc những lời tục tĩu và có các lựa chọn sau: Tắt (Off), Trung bình (Medium) và Mạnh (Strong). Nếu muốn kiểm soát kỹ, người dùng nên chọn Mạnh (Strong) rồi nhấn Lưu thay đổi (Save Changes) ngay bên dưới để lưu lại thiết lập.

Tại mục Kiểm duyệt trang (Page Moderation), bạn hãy nhấp chuột vào nút Chỉnh sửa (Edit). Sau đó nhập các từ ngữ nhạy cảm cần chặn trong phần bình luận trên trang, nhấn Lưu thay đổi (Save Changes) để lưu lại.

Đối với các bài viết của người khác, bạn sẽ có hai tùy chọn để quản lý gồm: Cho phép khách truy cập trang đăng bài viết (Allow visitors to the Page to publish posts) và Xem lại bài viết của người khác trước khi bài viết được đăng lên trang (Review posts by other people before they are published to the Page). Cuối cùng, chúng ta nhấn Lưu thay đổi (Save Changes).

Tại mục Thông báo (Notifications), bạn đánh dấu vào ô Nhận được thông báo mỗi khi có hoạt động trên trang hoặc cập nhật quan trọng trên trang (Get a notification each time there is activity on your page or an important page update). Kéo xuống dưới, dòng Bình luận mới về bài viết trên trang (New Comments on Page post), chuyển sang chế độ Bật để nhận thông báo khi có bình luận trên trang.

Về cơ bản, những thao tác này sẽ giúp bạn có thể kiểm soát hơn Fanpage Facebook, kể cả những nội dung hay bình luận không phù hợp.


Đọc thêm