Gmail cho phép lưu file đính kèm trực tiếp vào Google Drive

Gmail cho phép lưu file đính kèm trực tiếp vào Google Drive ảnh 1

Google đã minh họa tình năng mới này trong hình ảnh động dưới đây:

Gmail cho phép lưu file đính kèm trực tiếp vào Google Drive ảnh 2

Tính năng mới bao gồm hai phần.

Đầu tiên, bạn có thể xem hình ảnh xem trước của các file đính kèm ở cuối tin ngắn. Điều đó có nghĩa thay vì xem một danh sách các file với lựa chọn "preview" (sẽ mở ra một tab (thẻ) trình duyệt khác), bạn sẽ thấy hình ảnh xem trước ngay trong tin nhắn. Thao tác nhấn vào hình ảnh thu nhỏ này sẽ mở to hình ảnh file ở chế độ toàn màn hình, và bạn có thể di chuyển giữa nhiều file như lúc xem một slideshow ảnh.

Để lưu một file đính kèm Gmail trực tiếp vào Google Drive, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng Google Drive xuất hiện khi bạn di chuyển con trỏ chuột lên trên file đính kèm đó, và chọn vị trí bạn muốn lưu file.

Gmail cho phép lưu file đính kèm trực tiếp vào Google Drive ảnh 3

Bạn vẫn có thể lưu các file trực tiếp về máy tính, nhưng lưu file về Google Drive sẽ giúp bạn dễ dàng mở tài liệu trên nhiều thiết bị khác nhau.

Theo Duy Anh (ICTnews / Mashale)

Đọc thêm