Gmail tự động cảnh báo liên kết lừa đảo

Theo đó, khi người dùng nhấp vào một liên kết trong email, tự động ứng dụng sẽ hiển thị cảnh báo cho biết liên kết đang cố chuyển hướng đến một trang web không an toàn nhằm chiếm đoạt tài khoản và thông tin của bạn. Để sử dụng được tính năng này, bạn cần cập nhật Gmail lên phiên bản mới nhất tại địa chỉ https://goo.gl/o6aHG (Android) hoặc https://goo.gl/sgCoV3 (iOS).

Đọc thêm