Google Files hỗ trợ người dùng bảo vệ các tập tin riêng tư

Hiện tại, tính năng này sẽ được triển khai thử nghiệm và sớm có sẵn cho toàn bộ người dùng trong vài tuần tới.

Thư mục An toàn sẽ được bảo vệ bằng mã PIN (4 số), cho phép người dùng lưu trữ những tài liệu quan trọng, hình ảnh, video và tập tin âm thanh mà không lo bị người khác mở được.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ không thể chụp ảnh màn hình hoặc quay phim màn hình các nội dung chứa bên trong. Thư mục An toàn sẽ ngay lập tức khóa lại khi người dùng chuyển sang ứng dụng khác.

Ứng dụng Files vốn được tạo ra cho những người dùng thiết bị có dung lượng thấp, đa phần là người dân của các nước Ấn Độ, Nigeria và Brazil. Tính năng Thư mục An toàn được tạo ra bởi vì người dân ở những quốc gia này thường xuyên dùng chung thiết bị của mình với bạn bè và người thân trong gia đình.

“Việc dùng chung các thiết bị rất phổ biến ở những nơi điều kiện tiếp cận smartphone còn hạn chế” Joris van Mens, Giám đốc Sản phẩm Google cho biết.

google-files

Đặt mật khẩu bảo vệ dữ liệu riêng tư. Ảnh: Google

Đọc thêm