Cách làm CCCD gắn chip online 2023

Cách làm CCCD gắn chip online 2023
(PLO)- Để tiết kiệm thời gian khi làm CCCD gắn chip, bạn có thể gửi hồ sơ đăng ký online trước khi đến cơ quan công an hoàn tất thủ tục.
Xem thêm