Hơn 75 triệu thiết bị iOS nhiễm phần mềm độc hại

Cụ thể, đã có hơn 68 triệu người tải nhầm phiên bản sửa đổi của ứng dụng Minecraft Pocket Edition, sáu triệu người cài đặt ứng dụng Terraria, Haima Pokémon GO giả mạo.

Đọc thêm