Huawei: cách bảo vệ thành phố thông minh sử dụng nền tảng IoT

Tại đây, ông Bill Feng, Chuyên gia cao cấp về giải pháp an ninh mạng và bảo mật dữ liệu của Huawei Carrier BG đã chia sẻ về cách làm thế nào để bảo vệ các thành phố thông minh sử dụng nền tảng IoT.

Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn, an ninh mạng 2020 được tổ chức tại Hà Nội

Theo đó, với việc tăng tốc triển khai mạng 5G, các kịch bản ứng dụng IoT với độ trễ thấp và độ tin cậy cao sẽ ngày càng trở nên đa dạng, nhiều thiết bị nhà thông minh được kết nối với Internet. IoT đã thay đổi cuộc sống của mọi người. 

Đọc thêm