Không cần mật khẩu vào được Yahoo Mail

Trong đó đáng chú ý là khả năng truy cập vào hộp thư mà không cần mật khẩu (Account Key). Đây là một trong những nỗ lực yếu ớt của Yahoo nhằm giành lại thị phần với Gmail cũng như Microsoft Outlook.

LN

Đọc thêm