Khu CN cao TP.HCM thu hút nhiều dự án đầu tư

Chỉ tính riêng trong năm 2016, SHTP đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư 17 dự án với tổng vốn lên đến 666,43 triệu USD (trong nước 331,45 triệu USD/11 dự án và FDI: 334,98 triệu USD/6 dự án), tăng gấp 2,7 lần so với kế hoạch đề ra.

Đến nay, SHTP có 49 dự án đang hoạt động, chiếm 45,8% trong tổng số 107 dự án còn hiệu lực và 58 dự án chưa triển khai hoạt động. Giải quyết việc làm cho 7.969 lao động, nâng tổng số lao động đang làm việc tại khu Công nghệ cao lên 32.093 người. 

khu Công nghệ cao TP.HCM

Bên cạnh đó, SHTP cũng tổ chức thành công Hội nghị quốc tế thường niên lần thứ 4 với chủ đề "Ứng dụng công nghệ và vật liệu nano" với sự tham gia của nhiều diễn giả nổi tiếng. Hội nghị đã thu hút sự quan tâm đông đảo từ các Sở ngành, viện trường, doanh nghiệp...

Về hoạt động nghiên cứu trong năm 2016, Trung tâm Nghiên cứu triển khai đã được chấp nhận đăng 13 bài báo trên các tạp chí trong và ngoài nước, được Cục sở hữu trí tuệ chấp nhận 9 đơn đăng kí sở hữu trí tuệ.

Đối với các hoạt động chuyển giao công nghệ, Trung tâm đã nghiên cứu thành công sản phẩm nano curcumin và được cấp giấy phép xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Năm 2016 đã tiến hành tổ chức đào tạo, huấn luyện cho 4.761 học viên , tăng 41,8% so với năm 2015. Các khóa đào tạo bao gồm An toàn lao động, tự động hóa PLC, cơ điện tử, công nghệ thông tin...

khu Công nghệ cao TP.HCM

Mục tiêu trong năm 2017

Tập trung triển khai Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp CNC nội địa, hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và phát triển. 

khu Công nghệ cao TP.HCM

- Gia tăng thu hút chuyên gia trong, ngoài nước - đặc biệt là lực lượng Việt kiều và tăng cường liên kết hợp tác, nghiên cứu, đào tạo và ươm tạo với ĐH Quốc Gia TP.HCM.

- Hoàn thành các dự án nhà xây sẵn để thu hút doanh nghiệp.

- Năm 2017, SHTP ưu tiên tiếp nhận ươm tạo các doanh nghiệp công nghệ cao nhỏ nước ngoài (FDI) có quan tâm đầu tư ở nước ta, đặc biệt là doanh nhân người Việt ở nước ngoài đầu tư vào khu công viên Saigon Silicon.

Đọc thêm