Lộ diện vũ khí bí mật của TGDĐ

Năm 2015, mảng điện máy đã bắt đầu có đóng góp đáng kể vào tăng trưởng và chiếm tỷ lệ 18%, con số này dự kiến đến cuối năm sẽ tăng lên 30%. Chỉ trong 7 tháng đầu năm, Điện máy Xanh (ĐMX) đã đạt 6.599 tỷ đồng với 122 cửa hàng.

Nhỏ hơn để… lớn nhanh hơn

Không cần diện tích lớn, ĐMX mini tập trung vào các khu dân cư nhỏ lẻ, dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có 140 siêu thị ĐMX mini ra đời, đặc biệt là ở vùng tỉnh.

Hiện tại, phục vụ cho lượng lớn nhu cầu đang hiện hữu này là các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, với cung cách phục vụ theo kiểu gia đình, chất lượng hàng hóa, bảo hành không chuyên nghiệp và đồng nhất. Khi tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, Internet, truyền hình số… càng trở nên phổ biến sẽ tạo nên một lượng cầu lớn hơn nữa. 

Đối với MWG, Điện máy Xanh phiên bản mini chính là vũ khí sắc bén giúp TGDĐ càng tiến nhanh hơn.

 

Đọc thêm