Malware mới lây nhiễm hơn 250 triệu máy tính

Mã độc Fireball làm xuất hiện quảng cáo lên trình duyệt nhằm kiếm doanh thu bất chính, Fireball còn thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định để theo dõi thông tin người dùng. Ngoài ra, Fireball còn có khả năng thu thập lưu lượng web, cài đặt thêm các plugin và tạo ra các lỗ hổng lớn.

Đọc thêm