Mang các biểu tượng cảm xúc cũ về lại Messenger

Bên cạnh đó, Mark Zuckerberg cũng không cho phép người dùng sử dụng ký tự :v hoặc :3 để tạo nhanh các biểu tượng.

Tuy nhiên, nếu muốn đem các biểu tượng cũ quay lại, bạn hãy mở Messenger, chuyển sang thẻ Me > Photos & Media và tắt tùy chọn Messenger Emoji. Lưu ý, nếu không thấy tùy chọn trên, bạn chỉ cần gỡ bỏ Messenger và cài đặt lại, cách này chỉ áp dụng trên iOS.

Đọc thêm