Microsoft Office chính thức xuất hiện trên Android

Bạn đọc quan tâm có thể truy cập vào Google Play để tải về bộ Microsoft Office dành cho điện thoại tại địa chỉ:

- Word: https://goo.gl/MOgjBb

- Excel: https://goo.gl/yj4qls

- Powerpoint: https://goo.gl/Seb7B6

Cách đơn 1 tháng trước, khi bản thử nghiệm của Office for Android được Microsoft giới thiệu, rất nhiều người dùng đã ủng hộ mạnh mẽ động thái này. Qua đó, MS đã tiến hành thử nghiệm trên hơn 1900 loại smartphone khác nhau tại 83 quốc gia trên toàn cầu.

Xem và chỉnh sửa mọi nơi: Hiểu được thói quen người dùng là muốn nhanh chóng xem văn bản khi đang dịch chuyển từ cuộc họp tại địa điểm này tới địa điểm kia, phiên bản Microsoft Office mới có chế độ xem nhanh văn bản theo đúng định dạng, đọc được các bình luận (comments) trên văn bản và người dùng còn có thể dễ dàng thêm và chỉnh sửa những gì mong muốn.

Trình chiếu từ điện thoại:PowerPoint for Android sẽ giúp người sử dụng có thể trình chiếu với đầy đủ các tính năng về hình động (animations), chuyển dịch giữa các trang (transitions) và các thiết kế mà người dùng đã làm cho những trang slides. Hơn thế, bạn còn có thể tô màu hoặc nhấn mạnh các chi tiết thông qua tính năng highlights.

Truy cập nhanh tới tài liệu của người dùng: Người sử dụng có thể nhanh chóng tìm kiếm tài liệu tại bất cứ đâu, đồng thời chương trình sẽ đánh dấu luôn cả vị trí cuối cùng mà bạn vừa xem. Tương thích tốt với Dropbox, Google Drive, Box và các dịch vụ lưu trữ đám mây khác.

Đọc thêm