MobiFone thay đổi chính sách chương trình Kết Nối Dài Lâu


Theo đó, nhằm đa dạng hóa các sản phẩm trả thưởng, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú và đa dạng của Hội viên, chương trình Kết Nối Dài Lâu của MobiFone sẽ áp dụng các sản phẩm trả thưởng mới
. Đáng chú ý là việc thay đổi mức điểm tích lũy tối thiểu để nhận thưởng: 2.000 điểm. Khi đăng ký liên kết, Hội viên cần lựa chọn 1 trong 2 hình thức tích lũy điểm: Chuyển điểm định kỳ sang Bông Sen Vàng  hoặc giữ điểm tại tài khoản để sử dụng khi có nhu cầu. Ứng với mỗi mức tích lũy 2.000 điểm, Hội viên được chọn 1 trong 3 sản phẩm nói trên (tương ứng với hạng Hội viên). Ngoài ra còn một số thay đổi khác.

Cũng từ 01/09/2015, MobiFone ngừng cung cấp một số tiện ích tin nhắn: Chuyển điểm thành cước (Cú pháp CD_CUOC) và chuyển dịch vụ sang thông báo cước (cú pháp CDV_STB)

Đọc thêm