Nâng cao bảo mật cho hệ thống máy ảo

Môi trường ảo của một công ty thường bao gồm một máy ảo chuyên dụng được bảo vệ bằng một giải pháp bảo mật và một mạng lưới các trạm ảo được gọi là chương trình đại lý. Kết nối mạng giữa máy ảo và các chương trình đại lý này cho phép trao đổi dữ liệu trong suốt quá trình quét tập tin theo yêu cầu (ODS) hoặc quét khi truy cập ứng dụng người dùng (OAS).

Công nghệ được cấp bằng sáng chế này có thể ưu tiên xử lý cho OAS, tác động tích cực đến hiệu suất của máy chủ ảo hoặc máy trạm ảo bằng cách giảm thời gian phản hồi từ các công cụ chống virus. 

Nâng cao bảo mật cho hệ thống máy ảo ảnh 1

Đọc thêm