Người dùng bị tống tiền bởi các ứng dụng khiêu dâm

Đa phần chúng sẽ thu hút người dùng bằng những hình ảnh “mát mẻ” và khi đã cài đặt thành công thì nó sẽ mở camera trước và chụp lại toàn bộ hình ảnh của bạn.

Sau đó đòi tiền chuộc và ngăn cản người dùng sử dụng điện thoại. Adult Player là một ví dụ điển hình về sự biến tướng của các phần mềm độc hại trên smartphone và đây được xem mối đe dọa an ninh kiểu mới khá nguy hiểm.

TN

Đọc thêm