Người Việt là ‘trùm’ xem video trên smartphone

Cuộc khảo sát dựa trên 1.000 người Việt được thực hiện bởi Công ty TNS trong quý I, II-2014. Báo cáo cho thấy trong quá trình online, người Việt Nam có khuynh hướng xem video trực truyến khi online với tỉ lệ 85%, cao thứ 3 thế giới sau Ả Rập Saudi (97%) và Trung Quốc (92%). Đáng chú ý hơn khi 78% cho biết họ sử dụng smartphone để xem video.

NV

Đọc thêm